یک لحظه هم دل دیوانه ام از او غافل نشد
هر چه از سختی عشقش گفتمش عاقل نشد
تکرارشعرهای او هستی بخش دلم شد
جز وحی آوای او بر دلم نازل نشد
بیت بیت شعر او، جرعه جرعه باده دلم شد
جز می و میخانه بر دلم ابری حایل نشد
از شعر ناب او این دل تشنه ام سیراب شد
طرح نقش عشق او از لوح دلم زایل نشد
این دل من مثل موج دریا پریشان شد
بهره شیرینش از عشق جز سیلی امواج دریا حاصل نشد

/ 0 نظر / 17 بازدید