من دیشب می رقصیدم

   با مورچه ها

   چشم در چشم هم

   عکس های یادگاری

   و دو سه پیک عرق نعنا

/ 5 نظر / 39 بازدید
سایه

پیروز باشی عزیز.[گل]

رزسرخ

قشنگه با مضامینی که چیدمانشون کنار هم تصویری نو خلق کردن که حداقل واسه من یکی بکر بود... تا حالا با مورچه ها نرقصیده بودم و اگه ام باهاشون عکس یادگاری گرفته باشم، یادم نمیاد باهاشون عرق نعنا خورده باشم... [شوخی]

رزسرخ

ای وای آیکون چشمکم چرا اونجوری شد!! [خنده] ببخشید... منظورم چشمک بود ولی ظاهرا مشت خورد تو چشمم.. تا من باشم به هر کسی چشمک نزنم... [زبان]

سرباز

[گل]