شب به نیمه رسید و او در میان اهل دل بیدار

   او مهتاب و چراغ دیده هر شب زنده دار

   اهل دل ساکن کلبه احزان و او مونس دل سوگوار

   او چون آب زلال و هرکه ندیده خریدار

   او در پاکی به حرف اندک و در معنا بسیار

   اهل دل در کمین او فتاده و او کماندار

   مهر او فزون و او پر ز اسرار

   دلبران بسیار و او یار وفادار

   اشک یاران روان و او غمگسار

   جانان همه دل داده به او و او دلدار

   اهل دل مجنون در پی او و او هشیار

   یارب او را ز چشم زخم زمانه نگهدار

/ 2 نظر / 16 بازدید
مينا

يارب او را از چشم زخم زمانه نگهدار.

haniyeh

به نظر من عشق با تمام سختی ها و تحقير شدن هاش خيلی قشنگه و باعث بزرگ شدن ما ميشه.