تنهایم من
در این ظلمت
در این غربت
قاب پنجره
با طرحی از عشق
به انتظارم من

/ 1 نظر / 17 بازدید
arghavan

روزها می گذرند و من نیز در تنهایی خویش برگهای پوسیده دفتر خاطرم را ورق می زنم - -- خوب می نویسید. آفرین