در سکوتی سنگین

   با کلامت در ذهنم طنین می افکنی

   _ گرچه یوسا با هیبتی هولناک مرا به شب پیوند می زند _

   و مرا در ورطه ی ابهام فرو می بری!

/ 5 نظر / 21 بازدید
سایه

ورطه ی ابهام..... [افسوس]

سایه

zood be zood tar poste jadid bezar honey [ماچ]